Georgios Polychronopoulos

Projekty řešitele:

Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)