Georgios Polychronopoulos

Projekty řešitele:

Měření a komparace společenského dopadu sociálních podniků: Vývoj a testování teoretického modelu.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)