Managing human talent in coworking environments

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 14. října 2019 - 14. října 2020
Řešitel: doc. Marko Orel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Koordinátor
Poskytovatel: Visegrad Fund
program: Visegrad Grants
Celkový rozpočet: 200 915 CZK
Registrační číslo PK-5251
Číslo zakázky: GZ304049