Managing human talent in coworking environments

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2019 - 14. října 2020
Řešitel: doc. Marko Orel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 21920092
Číslo zakázky: GZ304049