The Geography of New Working Spaces and the Impact on the Periphery

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. října 2019 - 30. září 2023
Řešitel: doc. Marko Orel, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: European Cooperation in Science and Technology
Celkový rozpočet:
Registrační číslo CA 18214
Číslo zakázky: GZ3040