Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 056 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0275
Číslo zakázky: GA307026

Projekty řešitele