doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

Projekty řešitele:

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské ekonomie (3070)