doc. PhDr. Jaroslav Krameš, CSc.

Projekty řešitele:

Vývoj ekonomie jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích do roku 1948
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)