Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Jana Múllerová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 228 870 Kč
Registrační číslo F3/13/2014
Číslo zakázky: IG310034

Projekty řešitele