Řešení energetické chudoby v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2022 - 31. srpna 2023
Řešitel: Ing. Lucie Burešová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: ostatní
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 0344/VŠ/2022
Číslo zakázky: GZ309052

Projekty řešitele