Využití plynárenských soustav pro vodík

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2022 - 31. prosince 2024
Řešitel: Ing. Lucie Burešová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 664 000 CZK
Registrační číslo TK04010017
Číslo zakázky: GO309022

Projekty řešitele