Podvádění a charakteristiky obětí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Mgr. Marek Vranka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 599 860 CZK
Registrační číslo F3/71/2021
Číslo zakázky: IG310021
Nečestné chování představuje vážný ekonomický problém pro fungování organizací a firem. I přes intenzivní zkoumání podvádění a nečestnosti byla dosud v rámci experimentální ekonomie a firemní etiky věnována jen minimální pozornost vlastnostem obětí nečestného chování a jejich vlivu na míru podvádění. Prozkoumání vlivu charakteristik obětí přitom může zásadním způsobem doplnit přehled kontextuálních faktorů ovlivňujících výskyt nečestného chování a umožnit lépe identifikovat situace a okolnosti, v nichž se lidé budou spíše chovat nečestně. Předkládaný projekt má za cíl prostřednictvím série tří studií zmapovat potenciálně důležité charakteristiky obětí a identifikovat možné mechanismy jejich účinku na podvádění. To může pomoct organizacím a firmám identifikovat interakce, v nichž s větší pravděpodobnosti hrozí nečestné chování namířené vůči organizaci, kolegům nebo klientům a efektivněji přijmout potřebná protiopatření.

Projekty řešitele