Norm-nudging – Theoretical framework and implementation guidelines

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2021 - 31. prosince 2022
Řešitel: Ing. Mgr. Marek Vranka
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Celkový rozpočet: 1 341 648 Kč
Registrační číslo 6/2021
Číslo zakázky: ES310070

Projekty řešitele