Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. prosince 1998 - 31. prosince 2003
Řešitel: PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Leonardo da Vinci
Celkový rozpočet: 1 336 000 Kč
Registrační číslo UK/98/2/05109/EA/111.2.a/FPC
Číslo zakázky: GZ303019

Projekty řešitele