Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - Leonardo da Vinci

Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v obl. Hospodářských dějin
2008 - 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
1998 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)