Odborné vzdělávání univerzitních pedagogů v obl. Hospodářských dějin

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. září 2008 - 15. září 2010
Řešitel: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Leonardo da Vinci
Celkový rozpočet: 981 000 Kč
Registrační číslo CZ/08/LLP-LdV/VETPRO/134028
Číslo zakázky: GZ503028

Projekty řešitele