Keynesiánství jako alternativa řešení hosp. krize v Německu 1929-1932

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 109 000 Kč
Registrační číslo 20/06
Číslo zakázky: IG503026x

Projekty řešitele