PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
1998 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Leonardo da Vinci

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)