PhDr. Eva Kašparová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Adding Value to SMEs Through the Use of Human Relations/ Counselling Skills in Management
Leonardo
1998 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)