Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Marek Vich, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 488 000 Kč
Registrační číslo 71/2015
Číslo zakázky: IG303015

Projekty řešitele