Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie

Doba řešení: 1. března 2015 - 31. prosince 2016
Řešitel: Ing. Marek Vich, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo 71/2015
Číslo zakázky: IG303015

Projekty řešitele