Ing. Marek Vich, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vliv Mindfulness na úroveň Leadershipu - Experimentální studie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)