Úloha zeleného financování a podpory investičních bank při prosazování udržitelných postupů a plnění milníků Green Deal v energeticky náročných odvětvích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2024 - 28. února 2026
Řešitel: Vriti Sharma
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 170 540 CZK
Registrační číslo F3/28/2024
Číslo zakázky: IG310024
In response to the shift towards sustainability, investments in green initiatives play a central role in financing sustainable energy projects on a global scale. These initiatives deeply commit to not only mitigate environmental impact but also to actively contribute to the creation of a cleaner and more ecologically balanced world.
This study seeks to delve into the intricate dynamics of this pivotal role, focusing on the interplay of green finance and the support provided by investment banks. The primary objective is to comprehensively evaluate how this combined influence facilitates the transition of Energy-Intensive Industries (EIIs) towards sustainable practices, specifically addressing the milestones set forth in the Green Deal.
By scrutinizing the efficacy of green investments and the strategic guidance offered by investment banks, the research aims to uncover nuanced insights into the management of such companies, and management practices in the reduction of emissions, resource efficiency, and the overall alignment with the broader sustainability objectives. Through an examination of financial mechanisms and sustainable practices within EIIs, the goal is to catalyze and guide the accelerated adoption of sustainable practices within energy-intensive sectors, fostering a more environmentally conscious and resilient future.

Projekty řešitele