Evropská minimální mzda a spotřeba

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Jan Bittner
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 369 560 CZK
Registrační číslo F3/39/2021
Číslo zakázky: IG307021
Změna výše i struktury spotřeby bývá opomíjeným dopadem růstu minimální mzdy. Toto opatření trhu práce se primárně dotýká zaměstnankyň s nejnižšími pracovními příjmy, které se liší mezním sklonem ke spotřebě i strukturou spotřebních výdajů od zbytku populace. Tento projekt bude zkoumat souvislosti minimální mzdy se spotřebou nízkopříjmových domácností v Evropské unii. V souvislosti s odbornou diskusí nad návrhem směrnice k přiměřeným minimálním mzdám bude projekt zkoumat dopady avizovaných principů „přiměřených“ minimálních mezd na výši i strukturu spotřeby nízkopříjmových domácností v ČR a v Evropě. Mezi takové principy primárně patří její přiměřená výše, předvídatelná pravidla pro její stanovování nebo role kolektivního vyjednávání. Projekt bude retrospektivě zkoumat dopad změn minimálních mezd, ale i jejich tvorby, výše a dalších souvislostí v ČR a jednotlivých členských státech EU na spotřebu nízkopříjmových domácností. Přestože bude otázka spotřeby stěžejní pro tento projekt, předpokládá související výzkum dopadů minimálních mezd i na zaměstnanost a cenovou hladinu.

Projekty řešitele