Sektorová analýza rodinných firem v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Martin Brabec
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 234 120 Kč
Registrační číslo F3/101/2014
Číslo zakázky: IG309054

Projekty řešitele