ADOPTING HYBRID PROJECT MANAGEMENT: HOW ORGANIZATIONS COMBINE TRADITIONAL AND AGILE APPROACHES TO PROJECT MANAGEMENT

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 28. února 2025
Řešitel: Ing. Miroslav Krupa, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 454 370 CZK
Registrační číslo F3/42/2023
Číslo zakázky: IG310033
The research aims to contribute to current knowledge in project management by researching how organizations are adopting hybrid approaches to project management.

Projekty řešitele