Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Michal Kuděj, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 337 640 Kč
Registrační číslo F3/15/2018
Číslo zakázky: IG309028

Projekty řešitele