Ing. Michal Kuděj

Projekty řešitele:

Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)