Procesní excelence a digitalizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2018
Řešitel: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 200 000 Kč
Registrační číslo F3/87/2017
Číslo zakázky: IG310027

Projekty řešitele