Ing. Felipe Martinez, Ph.D.

Projekty řešitele:

Procesní excelence a digitalizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Lean ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)