Lean ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 28. února 2016 - 22. února 2017
Řešitel: Ing. Felipe Martinez, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 159 980 Kč
Registrační číslo 65/2016
Číslo zakázky: IG310016

Projekty řešitele