Podpora duševního zdraví v organizačním kontextu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 28. února 2025
Řešitel: Mgr. Petr Arbet
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 765 640 CZK
Registrační číslo F3/55/2023
Číslo zakázky: IG303023
Cílem projektu je přinést nové poznatky ohledně podpory mentálního zdraví a smyslu pro integritu (sense of coherence – SOC ; Antonovsky, 1993) u pracující populace v organizačním kontextu. Účelem projektu je tedy najít intervence podporující celkovou salutogenezi tak, aby došlo k posílení již na preventivní úrovni. K řešení bude přistoupeno kvantitativně na základě experimentální studie. Výzkumným vzorkem jsou zaměstnanci v organizačním kontextu, kteří prošli alespoň 12 hodinami Mindfulness Based Cognitive Therapy certifikované intervence a Mental Health Awareness tréninku.

Projekty řešitele