Autentický leadership a jeho vliv na wellbeing zaměstnanců

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Mgr. Tereza Kicková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 406 200 CZK
Registrační číslo F3/67/2021
Číslo zakázky: IG303021
Výzkum se zaměří na autentický leadership a jeho vliv na well-being zaměstnanců. Kombinace kvantitativních a kvalitativních výzkumných metod bude sloužit k ověření tohoto vztahu na vzorku 100-150 manažerů v České republice. Při výzkumu bude použit Dotazník autentického leadershipu – výzkumně nejvíce podložený nástroj na měření autenticity leaderů, dále Inventář autentického leadershipu, který bude odborně přeložen a validován, a v neposlední řadě také Job related affective well-being scale. Mezi přínosy projektu bude patřit validace Inventáře autentického leadershipu, dále prozkoumání dopadu jednotlivých komponentů AL na well-being zaměstnanců, a také praktická doporučení pro zefektivnění práce se zaměstnanci a pro podporu jejich duševního zdraví.

Projekty řešitele