Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Martin Viktora
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 239 960 Kč
Registrační číslo F3/66/2018
Číslo zakázky: IG304038

Projekty řešitele