Martin Viktora

Projekty řešitele:

Dimenze rolí leadershipu ve veřejné správě, jejich měření a vytvoření nové dimenze inovativnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)