Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Dagmar Čámská, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 450 000 Kč
Registrační číslo F3/32/2011
Číslo zakázky: IG309071

Projekty řešitele