Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: Ing. Klára Grammet-Bauerová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 7/00
Číslo zakázky: IG30901X

Projekty řešitele