Ing. Klára Grammet-Bauerová

Projekty řešitele:

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)