Ing. Klára Grammet-Bauerová

Projekty řešitele:

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)