Leadership and Urban and Regional Development

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Martin Špaček
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Visegrad Fund
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 21320074
Číslo zakázky: GZ309104

Projekty řešitele