Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Martina Kudrová
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 105 530 Kč
Registrační číslo F3/72/2019
Číslo zakázky: IG309029

Projekty řešitele