Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: Ing. Lenka Sedláčková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 76 360 Kč
Registrační číslo F3/18/2010
Číslo zakázky: IG310040

Projekty řešitele