Ing. Lenka Sedláčková

Projekty řešitele:

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)