Ing. Lenka Sedláčková

Projekty řešitele:

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)