Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 366 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1270
Číslo zakázky: GA309012x

Projekty řešitele