doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.

Projekty řešitele:

Generátory tvorby hodnoty
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)