Generátory tvorby hodnoty

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 397 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0173
Číslo zakázky: GA309019

Projekty řešitele