Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2017 - 28. února 2019
Řešitel: JUDr. Jan Kubálek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 420 000 Kč
Registrační číslo F3/12/2017
Číslo zakázky: IG309037

Projekty řešitele