JUDr. Jan Kubálek

Projekty řešitele:

Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)