Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 30. června 2003
Řešitel: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 137/2b
Číslo zakázky: ÚDR310033

Projekty řešitele