prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Projekty řešitele:

Hodnocení inovací
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra podnikání (3040)

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
MŠMT
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra marketingu (3060)