prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

Projekty řešitele:

Průběžné vzdělávání pracovníků veřejné správy v oblasti krizového řízení a hospodářských opatření pro krizové stavy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)