Finanční tíseň - predikce a konsekvence

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Jan Švorma, MBA
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 231 410 CZK
Registrační číslo F3/6/2013
Číslo zakázky: IG309013x

Projekty řešitele