Ing. Jan Švorma, MBA

Projekty řešitele:

Finanční tíseň - predikce a konsekvence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)