Skutečné bariéry inovací

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: Ing. Michal Teodor
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 90 000 Kč
Registrační číslo 9/08
Číslo zakázky: IG310038

Projekty řešitele