Ing. Michal Teodor

Projekty řešitele:

Skutečné bariéry inovací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)