Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Šárka Buriánková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F3/23/2022
Číslo zakázky: IG309042

Projekty řešitele