Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 29. února 2024
Řešitel: Ing. Šárka Buriánková
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 381 890 CZK
Registrační číslo F3/23/2022
Číslo zakázky: IG309042
Počátkem roku 2020 vypukla pandemie COVID-19, která napříč celým světem omezila či úplně zastavila ekonomickou aktivitu několika odvětví. Aby dopady této plošné pandemie COVID-19 byly co nejmenší a neuvalily světovou ekonomiku do recese, byly vládami jednotlivých zemí přijaty nástroje pro podporu podniků, jejichž ekonomická činnost byla pandemií COVID-19 zasažena.
Tento projekt se zabývá nástroji, jejichž účel byl posílit likviditu podniku – covidové úvěrové programy a nástrojem, který podnikům umožňoval restartování činnosti a nalezení řešení, jak s likvidními programy naložit – mimořádné moratorium. Cílem projektu je objasnit, zda se zavedení covidových úvěrových programů a mimořádného moratoria neminulo účinkem a pouze tyto nástroje nepřispějí k hlubšímu a delšímu průběhu hospodářské recese. Předpokládaným přínosem projektu je objasnění, zda podpůrné nástroje byly efektivní, a to jak pro dlouhodobé udržení životaschopného podniku, tak pro zachování či zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky v rámci Evropské unie. Výsledky tohoto projektu mohou být prospěšné pro budoucí nastavení podpůrných nástrojů v případě obdobného typu událostí, které plošně zasáhnou ekonomiku či využití výsledků pro nastavení dalších předinsolvenční a insolvenční postupů a norem.

Projekty řešitele